Tag Archives: giải thể

Giải thể công ty

giai-the-cong-ty

    Giải thể công ty là hình thức doanh nghiệp chấm dứt các hoạt động kinh doanh. Việc giải thể công ty phải đưa cơ quan nhà nước thuế đồng ý và xác nhận bằng biên bản chứng nhận doanh nghiệp giải thể theo đúng quy định. Vậy để giải thể công ty doanh […]

Giải thể công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

giai-the-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai

Giải thể công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam – thủ tục và hồ sơ như thế nào? Giải thể công ty 100% vốn nước ngoài thường là rất phức tạp, nhiều thủ tục và hồ sơ. Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn Việt Luật với kinh […]

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để các công ty xem xét liệu công ty mình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để giải thể không? Với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm về thực hiện cung cấp các dịch vụ pháp lý nói chung và trong lĩnh vực giải thể doanh […]