Category Archives: Tin tức

Từ 1/12 cấm cửa doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào mảng “nhạy cảm”

Kể từ 1/12 tới đây, doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư […]